สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555

กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ งานโรงพยาบาล คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ รวม 6 อัตรา ผู้สนใจ สอบสาธารณสุขนครพนม งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดรับสมัคร : วันที่ 14 – 22 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ งานโรงพยาบาล 2555
สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ งานโรงพยาบาล

สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริการ,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

สาธารณสุขนครพนม เปิดสอบ : วันที่ 14 – 22 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.nkp.moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000