สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน หางานราชการ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน บุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ให้ผู้ประสงค์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบข้อเท็จจริง รายละเอียดแห่งความผิด หรือพิสูจน์ความผิด ช่วยนักสืบสวนสอบสวนระดับสูง – ศึกษา ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ วิจัยด้านการสืบสวนสอบสวน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.ocpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารบี ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน