สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา,นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรมฯ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ในวันเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ 2555สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

2.ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400