สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ผู้สนใจ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร.อาคาร 3 ชั้น 6 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ 2555สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400