สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานราชการ

อัพเดทงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,นายช่างไฟฟ้า รวม 2 อัตรา วุฒิปวส.,ปริญญาตรี สนใจ หางานราชการ สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคลฯ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านนิติกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
– ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียด

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.nrct.go.th

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน