สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน หางานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน

แนะนำงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน หางานราชการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท หากสนใจ หางานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ www.boi.go.th หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล BOI เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน หางานราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : BOI รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท
ของ ก.พ.

คลิ๊กอ่าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครงาน

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน