สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สมัครงาน หางานราชการ 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สมัครงาน หางานราชการ 2555

งานราชการอัพเดท หางานราชการ สมัครงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง รับนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้ต้องการหางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 15 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สมัครงาน หางานราชการ 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
310/13 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์