สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบ สมัครงานราชการ

สมัครงานราชการ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา, พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครงานได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสอบ สมัครงานราชการ

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.

2.ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

อ่านรายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน