สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร หางานราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร หางานราชการ 2556

กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ งานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม – วันอังคารที่ 22 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร หางานราชการ 2556 งานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

งานราชการ : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม – วันอังคารที่ 22 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.fisheries.go.th/personnel/