สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

อัพเดทงานราชการ หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน คัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช. ผู้พิการที่ประสงค์ หางานราชการ และมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน หางานราชการ 2555