สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง ส่วนบริหารงานบุคคล กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมพลังงาน ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ทางการจัดการพลังงาน ทางเทคโนโลยีพลังงาน ทางพลังงานทดแทน หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ทางการจัดการพลังงาน ทางเทคโนโลยีพลังงาน ทางพลังงานทดแทน และ
2. มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

อ่านประกาศ

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.energy.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน