สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ งานราชการที่เปิดสอบ

ข่าวงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อสอบแข่งขันจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นางช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม – วันพุธที่ 6 มิถุนายน  ในวันเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ งานราชการที่เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,300-10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 พฤษภาคม – วันพุธที่ 6 มิถุนายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.personnel.moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000