สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบ หางานโรงพยาบาล 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบ หางานโรงพยาบาล 2555

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ แข่งขันคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นายช่างเทคนิค รวม 9 อัตรา หากสนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 25 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บันทึก