สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต2 เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ 2555
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ 2555

กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ผู้สนใจ หางานราชการ สอบสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://ldd.go.th หัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน (JOB LDD) หรือ http://ldd.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน” ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 สิงหาคม ตลอด 24 ชั่วใมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ 2555
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,300 – 16,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือทางพืชไร่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
– ศึกษา วิจัย พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพืชสวนและพืชไร่
– ศึกษา วิจัย ทดสอบ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินกับพืชสวนและพืชไร่
– ศึกษา วิจัย พัฒนา รูปแบบการจัดการดินสำหรับพืชสวนและพืชไร่ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
– ส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต2 เปิดสอบ : วันที่ 20 – 24 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.ldd.go.th
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900