สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ หางานราชการ  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 8 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมวิชาการเกษตร เขต 5 เปิดสอบ 4 อัตรา

บันทึก