สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวช.,ปวท.,ปวส.ผู้ประสงค์ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ปวช. 7,620 บาท
– ปวท. 8,640 บาท
– ปวส. 9,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. มีสภาพร่างกาย เช่นส่วนสูงน้ำหนัก ความแข็งแรงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่
2. คุณวุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเคยรับราชการทหาร หรือตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
– ประกาศนียบัตตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อ่านรายละเอียดประกาศ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ :
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล หางานราชการ
สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน