สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี รับสมัครงาน งานราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี รับสมัครงาน

งานแนะนำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี รับสมัครงาน งานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ผู้ที่สนใจ สมัครงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี งานราชการ  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานโยธาธิการฯ จันทบุรี เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี รับสมัครงาน

งานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานด้านสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
– ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวา
– ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต
– สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศ

งานราชการ  : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpt.go.th

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน