งานราชการ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ 9 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ

อัพเดทงานล่าสุด งานราชการ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ 9 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ประสงค์ สมัครสอบป.ป.ส. สมัครได้ทาง อินเตอร์เน็ตที่ http://job.oncb.go.th หัวข้อ “ข่าวการสอบพนักงานราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ
สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดสอบ

รายละเอียดงานที่เปิดสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จังหวัดชลบรี) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จังหวัดสงขลา) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก