สำนักงาน BOI เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา

สำนักงาน BOI เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา

สำนักงาน BOI เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตรา วุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจ สอบ BOI หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลางชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือดาวน์โหลดใบสมัครงาน ได้ที่เว็บไซด์ www.boi.go.th เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงาน BOI เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ 10 อัตราหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สำนักงาน BOI เปิดสอบ
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.boi.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน