สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ หางานราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บันทึก