หางานราชการล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 23 อัตรา

สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

อัพเดท หางานราชการล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงาน 23 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้สนใจ สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.fpo.go.th, http://www.job.fpo.go.th หัวข้อ “สมัครงาน”

สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สมัครงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งานราชการล่าสุด
1. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 15 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
2. ตำแหน่ง เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 8 อัตรา
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400