หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ

หางานราชการ กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้สนใจหางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ