หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ

หางานราชการ กรมประมงเปิดสอบ

หางานราชการ กรมประมง เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจึดนครพนม ผู้ประสงค์ สอบกรมประมง และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ