หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ

หางานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ