หางานราชการ กศน. เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา

หางานราชการ กศน. เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดสอบ 39 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ที่สนใจ สมัครสอบกศน. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงาน กศน. ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร : วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในวันเวลาราชการ

 

korsornor

ตำแหน่งที่เปิดสอบ :
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 15 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ใบสมัครสอบ

สำนักงาน กศน. ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ