หางานราชการ กรมประมง รับสมัครงาน

อัพเดทงานราชการ หางานราชการ กรมประมง รับสมัครงาน บุคคลภายนอกเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ มศ.3 หรือ ม.3 ผู้ที่ประสงค์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครสอบแข่งขันและหลักฐานด้วยตัวเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมประมง รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900