หางานราชการ ศอ.บต. สมัครงาน

หางานราชการ 2555 ศอ.บต.สมัครงาน
หางานราชการ 2555 ศอ.บต.สมัครงาน

อัพเดท หางานราชการ ศอ.บต.สมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการในหน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำแหน่งต่างๆ รวม 32 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี ผู้ประสงค์ สมัครงาน ศอ.บต.หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศอ.บต.(ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 ศอ.บต.สมัครงาน
หางานราชการ ศอ.บต.

หางานราชการ ศอ.บต.สมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
2.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
3.ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล จำนวน 3 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
5.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 12 อัตรา
6.ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา :
– ปวส.
– ปริญญาตรี

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  – วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.sbpac.go.th

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
60 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

บันทึก