หางานราชการ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

อัพเดท หางานราชการ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ หางานราชการ สมัครงาน สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สสจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน
หางานราชการ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน

หางานราชการ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ

หางานราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://๒๐๓.๑๕๗.๑๐๘.๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก