หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบ

หางานราชการ 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบ

หางานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักตรวจสอบภายใน วุฒิปวส. ให้ผู้ประสงค์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบ