หางานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดสอบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบ หางานโรงพยาบาล 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอบ หางานโรงพยาบาล 2555

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด รวม 4 อัตรา สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555