หางานราชการ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบ

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม ในวันและเวลาราชการ

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร หางานราชการ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวช.

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.opsmoac.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200