หางานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน

หางานราชการ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน
หางานราชการ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน

อัพเดทข่าวหางานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครงาน อบต.สบป่อง หางานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ www.soppong.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ชั้นล่างอาคารหอประชุมอำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 – 22 พฤศจิกำยน ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน
หางานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน

หางานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1อัตรา
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1อัตรา
4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1อัตรา
5.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา
7.ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1อัตรา
8.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1อัตรา
9.ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา
10.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1อัตรา
11.ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1อัตรา

หางานราชการ  : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกำยน  – วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกำยน
ประกาศรับสมัคร : www.soppong.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
306 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58150

บันทึก