องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบ งานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบ งานราชการ 2556

อัพเดทงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา,พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สอบอบจ.เชียงใหม่ งานราชกร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 12 มีนาคม ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบ งานราชการ

งานราชการ

รายละเอียดงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 10 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา

งานราชการ : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – วันอังคารที่ 12 มีนาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

บันทึก