องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครงาน หางานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

หางานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครงาน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดรับสมัคร วันที่ 5 -15 มิถุนายน ในวันเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดปลัด อบจ. (ฝ่ายพัฒนาสังคม)
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายศึกษานิเทศก์)
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

อ่านรายละเอียดประกาศ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
โทร. 0-7471-2380