มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียดประกาศ ด้านล่าง หรือที่เว็บไซด์ http://www.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครงานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านการเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์การเงิน
2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
3) มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.2 เบิกจ่ายเงินรายรับค่าสมัครสอบ และควบคุมดูแล การจำหน่ายและนำส่งค่าจำหน่ายใบสมัคร
1.3 เบิกจ่ายเงินรายรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.4 เบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี
1.5 จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรายการประจำปี ในระบบ BPM
1.6 จัดทำคำเสนอของบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของหน่วยงาน
1.7 จัดทำคำเสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินโครงการ
1.8 จัดทำเอกสารการเงินในระบบ 3 มิติ
1.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อ่านรายละเอียดประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 0-2549-4990-2 โทรสาร 0-2549-4993

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน