งานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครงาน 7 อัตรา

เปิดรับสมัครงาน
เปิดรับสมัครงาน

อัพเดทงานราชการล่าสุด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครงาน 7 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นข้าราชการรวม 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน เข้าไปที่เว็บไซด์ http://www.pdmo.go.th, http://job.pdmo.mof.go.th 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครงาน : วันที่ 12 มีนาคม – วันที่ 6 เมษายน

เปิดรับสมัครงาน
เปิดรับสมัครงาน

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง :
1. เศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
3. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บันทึก