งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบอาจารย์

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบอาจารย์

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบอาจารย์ จำนวน 38 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ผู้สนใจ สอบอาจารย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

phranakhon si ayutthaya rajabhat university

ตำแหน่งที่ เปิดสอบ :
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 38 อัตรา
อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท 24,600 บาท /ปริญญาเอก 30,000 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา