โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2556

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ 6 มีนาคม ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2556งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครงาน
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

งานโรงพยาบาล  : วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ 6 มีนาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.chainat.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก