โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล 2555

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล ประกาศรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานพัสดุ,โภชนากร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานสถิติ รวม 5 อัตรา ผู้สนใจ สมัครโรงพยาบาลนครพนม งานโรงพยาบา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม – วันอังคารที่ 11 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสด จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง โภชนากร จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา,ปวส.,ปริญญาตรี

โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 28 สิงหาคม – วันอังคารที่ 11 กันยายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.nkphospital.com

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000