โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาลวิชาชีพ รวม 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สนใจ สมัครงาน โรงพยาบาลพระพุทธบาท งานโรงพยาบาล สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลพระพุทธบาท เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
– ปริญญาตรี

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครงาน : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก