โรงพยาบาลพังงา รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2556

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพังงา รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลพังงา ขอและยื่นใบสมัครสอบ ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ตึกอำนวยการชั้น 2) โรงพยาบาลพังงา เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม – วันพุธที่ 9 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2556งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลพังงา รับสมัครงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

งานโรงพยาบาล : วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม – วันพุธที่ 9 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://hospital.moph.go.th/phangnga

โรงพยาบาลพังงา
436 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-411 616

บันทึก