โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักโภชนาการ,พยาบาลวิชาชีพ รวมจำนวน 4 อัตรา วุฒิอนุปริญญา,ปริญญาตรี สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสงฆ์ สมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

 โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาลงานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา

3. ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียด

งานโรงพยาบาล  : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php

โรงพยาบาลสงฆ์
445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน