หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน
หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน

หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำหรับผู้สนใจ งานโรงพยาบาล อ่านรายละเอียดประกาศด้านล่าง หรือที่เว็บไซด์ http://www.spr.go.th เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 อ่าน งานโรงพยาบาลทั้งหมด

หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน
หางานราชการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน


รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน