โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

ประกาศ โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างศิลป์,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวม 6 อัตรา ผู้สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลสิงห์บุรี งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น3 อาคารหลวงพ่อแพขมังกโร ๙๔ ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริการ,เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

อ่านประกาศแนบ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.singburihosp.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานที่ทำแล้วรวย Click >> ดูรายละเอียดงาน