โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล

แนะนำงานใหม่ โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สมัครพยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล
– และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

อ่านประกาศแนบ

โรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครพยาบาล  : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://ath.in.th/

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน