โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

อัพเดทข่าว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันและคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ สมัครงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครงาน : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.yrh.moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก