โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี สนใจ สมัครงานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาลงานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน : โรงพยาบาลเชียงคำ รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960, 12,240 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป และ บริการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ ปวส.

อ่านรายละเอียด

งานโรงพยาบาล : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://hr.moph.go.th/person/indexjobs.htm

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานพาร์ทไทม์รายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน