โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ข่าวงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครงาน บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล ยื่นและขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม ในวันเวลาราชการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

รับสมัครงาน งานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 (ปวส.),10,370 (ปวท.) บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส., ปวท.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.phetchabunhospital.comb

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000