สมัครงานออนไลน์ งานออนไลน์ทำที่บ้าน งานออนไลน์จ่ายจริง

หากจะว่าไปแล้ว งานออนไลน์ ในยุคนี้มีอยู่มากมาย หากต้องการ สมัครงานออนไลน์ ที่ถูกต้องตามกฏหมาย งานออนไลน์จ่ายจริง ก็มีไม่มากนัก งานออนไลน์ทำที่บ้าน หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ซึ่งมีโฆษณาใน social media มากมาย คงต้องดูให้ดีๆ ก่อนว่าจริงหรือหลอกลวง แต่หากต้องการ สมัครงานออนไลน์ ก็ขอให้พิจารณาดูงานนี้ก่อน…

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณธนเดช ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัครงานออนไลน์
1. ชาย-หญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
2. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
3. อาศัยในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
4. สามารถใช้คอมฯ พื้นฐานได้

สมัครด้วยตนเองพร้อมนำเอกสาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1 ฉบับ

สถานที่สมัครงานออนไลน์จ่ายจริง
หลักสี่สแควส์ ตรงข้ามม.ราชภัฏพระนคร
ถ.แจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

บันทึก

บันทึก