งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้านเพิ่มรายได้ทำเวลาว่าง2-3ชั่วโมงต่อวัน

งานไอทีส่งข้อมูลผ่านเน็ต

งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้านเพิ่มรายได้ทำเวลาว่าง2-3ชั่วโมงต่อวันเป็นการใช้เวลาว่างเพิ่มรายรับไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะมีทีมสอนการทำงานให้และยังสามารถทำงานที่บ้านได้มีอิสระในการทำ รายรับที่จะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนงานที่ทำ

 

งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้าน
งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้าน

งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้าน

คุณสมบัติ
-อายุ18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
-มีความถนัดในการใช้อินเตอร์เน็ตได้ดี
-มีความรับผิดชอบงานที่ทำได้
-ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

เอกสารการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด
-สำเนาบัญช๊ธนาคารหน้าแรก 1ชุด

สนใจงาน: งานอินเตอร์เน็ตทำที่บ้าน

-สถานที่ติดต่อห้างMAXVALU (ตรงข้ามราชภัฎพระนคร)ถนนแจ้งวัฒนะ บางเขน กรุงเทพฯ
-สอบถามข้อมูลเพิ่มที่คุณชญาภา
-รถประจำทางที่ผ่าน ปอ.59,95,554,524,150,356

บันทึก